VD på Borås Energi och Miljö arbetsbefriad

Bild: Pexels

Borås Energi och Miljös styrelse beslutade att med omedelbar verkan arbetsbefria VD Anders Lindholm från sin tjänst i avvaktan på en arbetsmiljöutredning. Ewa Bideberg strategisk utvecklingschef fullgör VD:s uppgifter under tiden utredningen pågår.

En oberoende arbetsmiljöutredning kommer att genomföras, på styrelsens uppdrag, av tjänstepersoner inom Borås Stad. Utredningen påbörjas omgående och förväntas ta 1-2 veckor. I avvaktan på utredningen arbetsbefrias Anders Lindholm från sin tjänst.

Styrelsen har beslutat att Ewa Bideberg strategisk utvecklingschef fullgör VD:s uppgifter under tiden utredningen pågår.