Elbrist hotar tusentals jobb i Skåne

Foto: Svenska Kraftnät

De höga elpriserna i Sydsverige har nu blivit ett hot mot sysselsättningen. Region Skåne slår nu larm till regeringen och kräver att den säkrar det alltmer ansträngda elsystemet. Det skriver Dagens Industri.

”Vi ser mycket allvarligt på situationen och slår därför larm. Den särskilda överenskommelse som regeringen och energiminister Anders Ygeman lovade skulle lösa det akuta hotet mot elförsörjningen i vår region är tyvärr långtifrån tillräcklig”, säger Louise Eklund, som är regionråd för Liberalerna och förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne till DI.

Under det gångna året har varningarna om elbrist i södra Sverige duggat tätt.

Enligt Region Skåne är läget just nu kritiskt och både grön omställning, jobb och tillväxt är i farozonen på grund av bristande tillgång till el.

Orsaken till elbristen är låg produktionskapacitet i södra Sverige tillsammans med en bristande överföringskapacitet från norr till söder.

Kapacitetsbristen på el hämmar också de skånska företagens konkurrenskraft och möjlighet att växa och nyanställa, anser Region Skåne. Näringslivsföreträdare i Skåne är också oroliga och upprörda över situationen.

– Det värsta är nog att man inte kan känna sig säker på att få en trygg elförsörjning. Den osäkerheten är förödande för investeringsviljan ute i företagen som ju i slutändan är avgörande för jobb och välstånd, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, till DI.