Energimyndigheten sammanfattar augusti

Bild: Energimyndigheten

Högre elpriser och större skillnad mellan elområden under augusti
Medelspotpriset för SE3 ökade till 35 öre/kWh under augusti månad från att ha varit 9 öre/kWh månaden innan. Orsakerna till det ökade elpriset i augusti går bland annat att finna i de överföringsbegränsningar från norr till söder som Svenska Kraftnät behövde införa för att upprätthålla driftsäkerheten och stabiliteten i kraftsystemet samt låg kärnkraftsproduktion och begränsad överföringskapacitet från Norge. Skillnaden mellan SE1 och SE4 blev 23,6 öre/kWh som ett månadsmedelvärde.

Över normala nivåer i vattenmagasinen
Tillrinningen i Sverige och Norge har hittills i år varit större än normalt. I Sverige var magasinsnivån 84 procent under vecka 35, vilket är 7 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 91 procent och 10 procentenheter över medianvärdet.

Slutkundernas elkostnad sjönk i juli
För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under juli till 28 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 15 öre/kWh. Detta är 17 respektive 16 öre/kWh lägre än föregående månad.

Fortfarande stor nettoexport under året
I genomsnitt har knappt 2,4 TWh el producerats under veckorna 32–35. Elanvändningen var i genomsnitt drygt 2,1 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,23 TWh/vecka. Årets nettoexport är nu på samma nivå som under samma period 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.