Ei medverkade på internationell konferens

Bild: Pixabay

Nyligen medverkade Energimarknadsinspektionen (Ei) på konferensen PMAPS 2020 (the 16th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems). Ei:s presentation om leveranssäkerheten i de svenska elnäten spelades in och finns nu tillgänglig på ei.se.

Konferensen riktade sig främst till forskare och akademiker inom elkraftområdet samt till elkraftbranschen. Planen var att den skulle ha hållits i Liege i Belgien i mitten av augusti, men på grund av den rådande pandemin hölls den istället digitalt. Ei hade bjudits in för att prata om leveranssäkerheten i de svenska elnäten.

– Jämfört med andra länder samlar vi in väldigt mycket data inom leveranssäkerhetsområdet och har gjort det under många år. Det gör att vi har bra koll på hur utvecklingen ser ut och hur många och hur långa elavbrott som drabbar de svenska kunderna varje år, säger Cal Johan Wallnerström, analytiker på Ei.

Ei valde att spela in sin presentation och en textad version på engelska och den finns att se längst ner i nyheten.

Vetenskaplig artikel publicerad

Konferensen, som har ett forskarfokus, hålls vartannat år i olika delar av världen. I samband med konferenserna väljs ett antal vetenskapliga artiklar ut för publicering. I år publicerades Ei:s artikel Power outage related statistics in Sweden since the early 2000s and evaluation of reliability trends.

– Att bli publicerad i dessa sammanhang är alltid roligt. Det visar att det finns ett intresse för den statistik vi har samlat på oss under de senaste femton åren och för de analyser vi gör inom leveranssäkerhetsområdet, säger Carl Johan Wallnerström.

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)