Oljepriserna återhämtade sig efter försäljningsökning

Oljepriserna pressades nyligen ner till den lägsta nivån på tre månader efter att det statliga saudiska oljebolaget Saudi Aramco sänkte officiella priser för leveranser av arabisk lättolja i oktober, vilket enligt Reuters är ett tecken på svagare efterfrågan. Foto: Saudiarabiska Aramco

- Oljemarknaden är i allmänhet under tryck på grund av utsikterna till både dämpad efterfrågan och ökat utbud, skriver Reuters.

På eftermiddag den 9 september återfick oljepriserna några av de senaste dagars förlorade mark, och den nivån håller sig även dagen efter trots svaga amerikanska lager.

Ett fat europeisk referensolja, Brent, kostade 40,63 dollar den 10 september mot 40,10 dollar dagen innan. Den amerikanska WTI-oljan handlades till 37,80 dollar samtidigt mot 37,40 dollar på eftermiddag den 9 september.

- På kort sikt ser oljemarknadens grunder svagt ut: efterfrågan på återhämtningen är ömtålig, lager och reservkapacitet är höga och raffineringsmarginalerna är låga", skriver Morgan Stanley, enligt Reuters.

Den 9 september publicerades siffrorna för råolja från American Petroleum Institute, API, och de visade en ökning med 3 miljoner fat veckan innan. Detta var mer än ekonomernas förväntningar.

Den 10 september kommer de officiella oljeinventeringssiffrorna från Energy Information Administration, MKB, att levereras.