Finskt metallföretag ska reducera koldioxidutsläppen till en tiondel

Bild: Piqsels

Det finska metallföretaget Terrafame och Adven fortsätter att samarbeta för att reducera koldioxidutsläppen från företagets produktion. Åtgärderna innefattar en ny energianläggning som kommer färdigställas 2020, återvinning av överskottsvärme samt nya investeringar i det lokala fjärrvärmenätet. Man uppskattar att uppnå en utsläppsminskning på nästan 9000 ton, vilket är 90 procent av företagets totala utsläpp, som förväntas kunna realiseras under 2021. 

Terrafame och Adven har under flera år samarbetat kring utveckling och effektivisering av Terrafames energiproduktion och har genom det minskat fabrikens utsläpp av koldioxid. Adven håller i dagsläget på att bygga en energianläggning baserat på förnyelsebara bränslen som ska förse Terrafames nya produktionslinje av batterikemikalier med ånga och värme. Byggnationen förväntas vara klar i november 2020.

Utöver det så har Adven och Terrafame utvecklat en lösning som tar tillvara på överskottsvärme från företagets vätgasanläggningar för att sedan föra ut värmen i det lokala fjärrvärmenätet. Projektet har mottagit investeringsstöd från Arbets- och näringsministeriet i Finland för den nya appliceringen av teknik.

Nu har Adven och Terrafame kommit överens om att bygga ut fjärrvärmenätet till en närliggande gruvdepå, och därmed ersätta den eldningsolja som just nu används i området. Tillsammans kommer dessa åtgärder minska koldioxidutsläppen med 9000 ton årligen.

- Samarbetet har fungerat bra så vi kommer fortsätta jobba med Adven. Anledningen till att vi genomför dessa åtgärder nu är vinsterna vi uppnår i form av kostnadsbesparingar och utsläppsminskningar, säger Matti Rautiainen, underhållschef på Terrafame.

Gruvdepå ansluts till fjärrvärmenätet

Terrafames gruvutrustning underhålls och repareras i en serviceshall på drygt 3000 kvadratmeter vid en gruvdepå, och har tidigare värmts upp med eldningsolja.

- Gruvdepån är belägen cirka tre kilometer ifrån själva metallproduktionen och i dagsläget bygger vi ut ledningar för fjärrvärme samt vattenledningar och fiberoptiska kablar. Vårt samarbete med Terrafame har utvecklats till ett riktigt bra partnerskap, med en stark gemensam vilja att hitta möjligheter för utsläppsminskningar och kostnadseffektivitet. Utöver det här projektet kommer vi även att leverera fjärrvärme till ytterligare en servicehall i liknande storlek, den håller just nu på att byggas av Terrafames partnerföretag, säger Arto Liikanenkundansvarig på Adven.   

Att värma depån med fjärrvärme blir en mer kostnadseffektiv lösning för Terrafame.

- Vi ville bygga fjärrvärmeledningar som kan leverera grön energi till depån. När det kommer till energikostnader så landar vi på drygt en tredjedel av vad de hade varit med eldningsolja, säger Rautiainen.

Adven utvecklar också en tankningsstation vid energicentralen för att kunna möta de senaste kraven.

Terrafames produktionsanläggning för batterikemikalier är en investering på omkring 240 miljoner euro och kommer att driftsättas under 2021. Vid öppningen av den nya anläggningen 2021, kommer Terrafames nuvarande kärnprodukt nickel-koboltsulfid bearbetas ytterligare till nickel- och koboltsulfat som bland annat används i produktionen av elbilsbatterier. Tillgången på nickel och kobolt blir en allt mer kritisk faktor när marknaden för elbilar växer.