ACER ska ta beslut om metoder för Ren energipaketet i Europa

Bild: Piqsels

I oktober väntas ACER* fatta beslut om analysscenarion och metod för den kommande översynen av elområden enligt Ren energipaketet.

I mitten av februari 2020 lämnade de europeiska transmissionsnätsföretagen in ett förslag till tillsynsmyndigheterna gällande metod, antaganden och scenarion för den kommande översynen av elområden enligt Ren energipaketet, artikel 14.5 i förordning 2019/943.

Eftersom tillsynsmyndigheterna inte enhälligt kunde godkänna de europeiska transmissionsnätsföretagens förslag är ärendet överlämnat till ACER för beslut om analysscenarion och metod.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.