Nevel har förvärvat två fjärrvärmenät av Orust kommun

Bild: Pixabay

Nevel, ett företag inom avancerade infrastrukturlösningar, har förvärvat två fjärrvärmenät av Orust kommun på den svenska västkusten. Fjärrvärmeanläggningarna ligger i Henån och Ellös, med en nuvarande produktion av 9 GWh per år. Kunderna är främst kommunala verksamheter såsom kontor, skolor och bibliotek, men även fastighetsbolag, industriföretag och privata bostäder. I anläggningarna ingår också solpaneler som genererar cirka 300 MWh per år. 

Nevel har ansvarat för drift och underhåll av de aktuella fjärrvärmenäten i över fyra år och känner till anläggningarna mycket väl. Med sin långa erfarenhet och kompetens inom fjärrvärme äger företaget mer än 40 fjärrvärmenät, varav 17 finns runt om i Sverige.