EIB stöder Northvolts batterifabrik i Sverige

EIB, har undertecknat ett lån på 350 miljoner till Northvolt. Foto: Northvolt

Europeiska Investeringsbanken, EIB, har undertecknat ett lån på 350 miljoner amerikanska dollar för att stödja finansieringen av Europas första egna gigafabrik för tillverkning av litiumjonbatterier, Northvolt Ett, i Sverige. Finansieringen stöds av Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, EFSI, som är den centrala pelaren i Investeringsplanen för Europa. Under 2018 gav EIB även stöd till uppbyggnaden av demonstrationsprojektet Northvolts Labs, som tillverkade sina första battericeller under senare delen av 2019.

Den nya gigafabriken håller nu på att byggas i Skellefteå i norra Sverige – en region med omfattande råvarutillgångar och gruvdrift med långa anor vad gäller processtillverkning och återvinning. Tack vare regionens stora tillgång av vattenkraft kommer   Northvolt att kunna använda 100 procent förnybar energi i sina tillverkningsprocesser i fabriken i norra Sverige.

EIB:s viceordförande Thomas Östros konstaterar följande: ”Denna investering uppfyller ett av Europeiska Investeringsbankens viktigaste syften, nämligen att erbjuda långsiktig finansiering till projekt som hjälper Europa framåt. Bankens nya utlåningspolicy för energi bidrar till att leda en väg mot ett fossilfritt Europa. Men det räcker inte med att bara avfärda fossila bränsleprojekt, vi måste också stödja alternativ. Energiproduktion står högt på vår prioriteringslista, och innovation inom batteriteknologi kommer att säkerställa att ren energi kan lagras och användas på ett så effektivt sätt som möjligt.”

Maroš Šefčovič, EU-kommissionens viceordförande med ansvar för EU:s batteriallians, kommenterar: “EIB och EU-kommissionen är strategiska partner i EU:s batteriallians och samarbetar med industrin och EU:s medlemsländer för att Europa så småningom ska kunna bli världsledande inom den här strategiska sektorn. Northvolt är ett av våra mest avancerade företag, som nu bygger Europas första gigafabriker för litiumjonbatterier med ett minimalt koldioxidavtryck. Med vårt stöd till detta moderna projekt bekräftar vi också vår beslutsamhet att öka Europas motståndskraft och strategiska autonomi inom viktiga branscher och teknikområden.”

Northvolt Ett kommer att utgöra Northvolts primära produktionsanläggning, med beredning av aktivt material, cellmontering, återvinning och annan utrustning. När Northvolt Ett uppnått full kapacitet kommer anläggningen att producera 16 GWh i batterikapacitet per år i ett inledande skede, vilket senare ska skalas upp till potentiellt 40 GWh. Northvolts batterier är avsedda att användas i bil- och nätenergilagringsapplikationer samt industriella och bärbara applikationer.

Peter Carlsson, Northvolts medgrundare och vd, kommenterar: ”EIB har spelat en central roll för att detta projekt skulle bli möjligt från första början. Vi är oerhört tacksamma för det stöd som vi har fått från dem och från Europeiska Unionen. Europa måste skapa en egen försörjningskedja för en storskalig batteritillverkning och EIB är en sann hörnsten i den processen.”