Deutsche Bank slopar lån till kolgruvor

Michael Probst/AP/TT: Deutsche Banks huvudkontor i tyska Frankfurt. Arkivbild.

Tyska Deutsche Bank ska avveckla all affärsverksamhet relaterad till kolbrytning senast 2025, enligt bankjättens nya policy för fossila bränslen. Banken ska också omedelbart upphöra med utlåning till nya projekt i Arktis eller oljesandsprojekt.

Den tyska miljö- och människorättsorganisationen Urgewald välkomnar åtgärderna men pekar samtidigt på att andra globala bankjättar, som exempelvis BNP Paribas och Royal Bank of Scotland, kommit längre med sitt klimatarbete.