Lule Building och Skanska sluter avtal

Pressbild: Lule Building System AB/Mynewsdesk

Skanska och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny vindkraftspark där Skanska är huvudentreprenör för hela projektet. Parken är belägen på Björnlandshöjden i Sundsvalls kommun. Arbetena ska påbörjas i oktober 2020 och beräknas vara klara i slutet av 2021. Kontraktsvärdet är ungefär 50 miljoner SEK.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.