Gruvjättens arbetsfordon ska drivas med vätgas

Foto: Anglo American

Gruvbolaget Anglo American har planer på att konvertera sin flotta av gruvlastbilar från diesel till vätgas. Mer än 400 lastbilar kan komma att byggas om i projektet som syftar till att minska gruvjättens utsläpp av växthusgaser.
Nästa år påbörjas ett pilotprojekt i dagbrottet Mogalakwena där platina bryts i Sydafrika. Vätgas kommer att produceras på plats och lastbilarna utrustas med katalysatorer. Det rapporterar Bloomberg News.

– Om tekniken visar sig framgångsrik kan den rullas ut till hela Anglo Americans flotta, säger Jana Marais, taleskvinna för Anglo American.

Pressen är stor på Anglo American, liksom andra gruvjättar, att tvätta bort rykte som miljöbovar. Företaget har därför nyligen avyttrat sina tillgångar av termiskt kol i Sydafrika. Men åtgärden har inte varit tillräcklig för Norges oljefond som i maj beslöt att utesluta Anglo American från sin investeringsportfölj på grund av företagets tvivelaktiga miljöavtryck.