Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2020

Bild: Energimyndigheten

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2020 - en översikt. En publikation som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken i Energiläget 2020 - en översikt kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.  

– Det är en publikationen med överskådlig information som passar många olika målgrupper. Den ger grundläggande kunskap om energisystemet i Sverige och passar nästan oavsett vilken förkunskap läsaren har, säger Martina Estreen, handläggare på Energimyndigheten.  

Om publikationen

Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Publikationen ges ut både på svenska och engelska för att nå olika målgrupper.