I Öresund pågår ett stort offshoreprojekt

El- och fiberkabel i Öresund byts ut och Helsingborgs Hamn får agera hemmahamn för projektet. Foto: Bertil Hagberg

mellan svenska kraftnät, NKT och Energinet för att byta ut det södra 400 Kv kabelförbandet i Öresund. Arbetet med att byta ut kablarna genomförs av det holländska företaget Boskalis Subsea Cables B.V. GAC Sweden AB heter fartygsagenten som i februari fick det samordnande uppdraget av Boskalis Subsea och Helsingborgs Hamn är hemmahamn för hela operationen.

Under en 3-månadersperiod kommer el- och fiberkabel i Öresund att bytas ut. Nu är arbetet igång och totalt rör det sig om fyra kablar som ska bytas med anledning av att de tjänat ut sin livslängd. Rent praktiskt innebär detta att ett antal mindre fartyg utgår från Skåneterminalen i Helsingborgs Hamn för att dra kablar mellan Sverige och Danmark. Med specialfartyg grävs en ränna på havsbotten i vilken kabeln läggs ner för att slutligen täckas över.