Reservkraftverket Karlshamn igång igen

Foto: Bengt Norman/Wikimedia Commons

Reservkraftverket i Karlshamn, som är oljeeldat, har startat upp igen på grund av effektbrist i södra Sverige. På twitter skriver Uniper, som driver reservkraftverket:

”Avtalsperioden för #effektreserven har inletts idag och sträcker sig fram till den 15 mars. Nu är det Svenska kraftnät som avgör om #Karlshamnsverket ska starta eller inte. Syftet är att se till att Sverige inte drabbas av effektbrist. Nu är vi redo för vinter! #securityofsupply”.

I vanliga fall körs Karlshamnsverket bara i undantagsfall på vintern då det råder effektbrist.

– Vi har budat in i dag och det beror på att det finns en effektbrist i södra Sverige, det finns ett kommersiellt fönster för att köra Karlshamnsverket, säger Unipers presschef Torbjörn Larsson, till Dagens Industri.

Bakgrunden är att förnybara energikällor inte kan täcka upp för effektbristen. Den notoriskt svajiga vindkraften har återigen visat att den inte går att lita på. ”Överföringsbegränsningar och låg vindkraftsproduktion sätter vårt elsystem under press”, skriver Uniper på Twitter.

Till det kommer brist på vattenkraft och det faktum att kärnkraftsreaktorer ställts av.

Karlshamnsverket har en total effekt på 662 megawatt och nu körs endast en del av verket.