Stockholms idrottsverksamhet ska bli grönare med hjälp av klimathandlingsplan

Karin Ernlund (C), är idrottsborgarråd i Stockholms stad.

En ny miljö- och klimathandlingsplan ska göra Stockholms idrottsverksamhet grönare. Med åtgärderna som finns i planen förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 procent medan årsproduktionen av förnyelsebar energi kommer att öka med 300 procent fram till 2023.

Förra veckan antog idrottsnämnden i Stockholms stad en ny miljö- och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Åtgärderna i planen beräknas att generera ett minskat koldioxidutsläpp med 2000 ton från idrottsverksamheten till och med år 2023.

— I Stockholms stads nya miljöprogram framgår det att Stockholm ska vara världsledande i det globala klimatarbetet och detta arbete ska genomsyra alla våra verksamheter. För stadens idrottsverksamhet har vi nu en plan som kommer att ge en resultat för miljön, säger Karin Ernlund (C ), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

För att minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten kommer åtgärder som berör effektiv energianvändning, miljöanpassning av vägtrafik och bättre hantering av avfall, plast och kemikalier att vidtas.

— Miljö- och klimatarbete genomförs på flera håll med olika åtgärder och med den här planen kommer arbetet att intensifieras. Till exempel kommer vi att installera solceller på våra idrottsanläggningar, övergå till eldrivna fordon och maskiner, och installera ännu fler båtbottentvättar. Vi kommer också fortsätta arbetet för att minska mikroplaster i våra konstgräsplaner och förhindra granulat från att rinna ut i Stockholms vatten, säger Karin Ernlund.

Som resultat av de planerade åtgärderna förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 procent medan årsproduktionen av förnyelsebar energi kommer att öka med 300 procent motsvarande 500 000 kWh per år.

— Många åtgärder tillsammans kommer att ge verkligt resultat för miljön. Som idrottsborgarråd är jag stolt över att Stockholm tar täten i arbetet för en klimatsmart och miljövänligare idrottsverksamhet, avslutar Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.