Elpriserna i ett nordiskt perspektiv

”I södra Sverige förbrukas mest el, men det är svårt att överföra den el som produceras i vattenkraftverken i norra Sverige söderut pga. flaskhalsar i stamnätet. Detta har resulterat i ett större beroende av kärnkraft och vindkraft i dessa delar av Sverige. Så trots att det finns ett överskott av el i norr kan den inte fraktas ned till södra Sverige vilket innebär att boende i elområde 4 får köpa dyrare el via kärnkraftverken i större utsträckning”, berättar Tomas Jonson, VD för Elskling. Bild: Elskling

Elpriset i juni månad i år fortsätter på rekordlåga nivåer. Aldrig förr har elpriset varit så lågt som idag. Det låga elpriset beror på en låg elförbrukning, bland annat till följd av att flera industrier fått dra ned på produktionen på grund av corona virusets effekter på den globala efterfrågan, ihop med en god tillgång till elproduktion vilket beror på ett fördelaktigt klimat rappoterar Elskling i ett pressmeddelande. 
 

Spotpriset i Norge ned 93% jämfört med föregående år

Elskling har tittat på hur elpriserna ser ut i ett nordiskt perspektiv och de konstaterar att det framförallt är i Norge och Sverige som elen blivit rekordbillig för hushållen. Spotpriset i Norge uppgick vecka 22 till 2,5 öre/kWh, vilket är en nedgång på 93% mot föregående år. Spotpriset i Sverige uppgick under samma period till 4,7 öre/kWh, vilket är en nedgång på 87% mot föregående år. Motsvarande siffror för Finland var 22,6 öre/kWh (29% lägre jämfört med föregående år) och 19,6 öre/kWh i Danmark (43% lägre jämfört med föregående å). 

 
Tabell: Nordiska elpriset

Källa: Elskling.se

Vattenkraften driver det låga elpriset i Norge och i Sverige

Att Norge och Sverige får ett så betydligt lägre elpris än våra nordiska grannar är till stor del pga. skillnader i energikällor, där vattenkraften är en viktig energikälla för både norrmännen och svenskarna. I Norge står vattenkraften för hela 95% av elproduktion medan den i Sverige står för cirka 40%. Näst största energikälla i Sverige är därefter kärnkraften som står för ungefär lika stor del av den totala energiproduktionen. I Finland dominerar kärnkraften medan i Danmark är det vindkraften som är den primära energikällan.  
 

- En snörik vinter i fjällen, ihop med varmare temperaturer nu runt om i landet, förväntas ge en kraftig vårflod vilket innebär välfyllda vattenmagasin till vattenkraftverken. Detta ger rekordlåga elpriser i Norge och Sverige där vattenkraften utgör en stor energikälla”, säger Tomas Jonson, VD för Elskling

De norska hushållen gynnas både av ett lägre elpris och att majoriteten av norska hushåll har elavtal med rörligt pris.

- I Norge har 98 procent av hushållen valt rörligt elavtal. Här i Sverige är motsvarande siffra 50 procent, den andra hälften väljer istället ett fast elpris”, förklarar Tomas Jonson, VD för Elskling.
 

Stora skillnader i elpris inom Sverige på grund av flaskhalsar

 Även om Elpriserna är rekordlåga i Sverige, är det stora prisskillnader inom riket. Elpriset i elområde 4 (södra Sverige) var mer än dubbelt så högt mot elområde 1 och 2 (norra Sverige) under vecka 22 i år. 

 Källa: Elskling