Överskottsenergin i ICA- butiken levereras till fjärrvärmenätet

Bild: Tesab/Mynewsdesk

Under vintern 1919/2020 genomförde Labkyl en ombyggnation och installation av DLE-värmepump på ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje. Åtta energihål borrades i anslutning till varuintaget för att balansera värmetillgången vintertid.

I Labkyls entreprenadåtagande ingick kyla, styr- och regler, ventilation, el samt energihålsborrningen.

De gamla kylmaskinerna med R404A togs bort och ersattes med en DLE-värmepump som arbetar med det klimatneutrala köldmediet koldioxid (CO₂). Förutom att förse butiken med kyla så hämtar den nya värmepumpen också energi ur geoenergihålen och levererar högtempererat vatten till butiken. DLE-värmepumen ger butiken all den värme som behövs vintertid.

Värmeåtervinningen från kylar och frysar, kyl- och frysrum samt borrhål är högeffektiv. Målet är att Ica Kvantum Flygfyren ska ha ett sådant energiöverskott att de under sommarhalvåret kan leverera sin överskottsenergi till Norrtälje Energis fjärrvärmenät.