14 miljoner i stöd för fortsatt satsning på Piteå Science Park

Pressbild: Piteå Science Park/Mynewsdesk

Piteå Science Park har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden för två projekt, Intersective Innovation 2.0 och Arctic Solar 2.0. Total budget för de två projekten är ca 14 miljoner som fördelas över drygt två år.

Intersective Innovation - öppen innovation i skärningspunkter

Intersective Innovation har fått fortsatt förtroende att jobba vidare med öppen innovation och innovation i skärningspunkter mellan olika branscher och sektorer. Piteå Science Park är projektägare och projektet drivs i samverkan med Skellefteå Science City.

- Det känns fantastiskt roligt att få fortsätta utveckla den regionala satsningen på öppen innovation i Norrbotten och Västerbotten, säger Anna Marklund, ny projektledare för Intersective Innovation på Piteå Science Park. Den kunskap vi har byggt upp kring öppen innovation för små och medelstora företag har uppmärksammats nationellt och nu får vi chans att vidareutveckla kompetensen och jobba mer fördjupat med regionens företag.

Innovation i skärningspunkter har pekats ut som en viktig framgångsfaktor för innovationsarbetet både på nationell och regional nivå. Forskning visar att innovationer oftare uppstår i skärningspunkter mellan olika discipliner, branscher och sektorer.

-Med Intersective Innovation har vi möjlighet att bygga ett kompetenscentrum för öppen innovation och innovation i skärningspunkter i norra Sverige tillsammans med Skellefteå Science City, vilket kommer att vara väldigt viktigt för både tillväxten i regionen och de samhällsutmaningar vi står inför, avslutar Anna Marklund.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord - Framtidsbanken.

Arctic Solar - solel i nordiskt klimat

Arctic Solar jobbar för att öka efterfrågan och investeringstakten på solel i norra Sverige genom kunskapshöjande insatser, nätverk och testbäddar. Projektet kommer fortsatt att drivas av Piteå Science Park i samverkan med PiteEnergi, men nu ska även RISE delta som partner.

-Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta med vår satsning på solenergi och att RISE stärker upp projektet med sin spetskompetens inom solel, säger Linnea Rehnberg, ny projektledare för Arctic Solar och Innovationsledare på Piteå Science Park. Nu ska vi utveckla testbädden i Piteå med bland annat fasadmonterade system och koppling mot batterilagring.

Under det första projektet har fyra företag startats och RISE har gått från två till sju anställda forskare inom solel. Samtidigt upplever både PiteEnergi och andra leverantörer att efterfrågan och sålda anläggningar ökar för varje år.

- Solel är det energislag som växer snabbast i världen och det har potential att om några år bli det vindkraften är i dag, säger säger Martin Carlsson, försäljningschef på PiteEnergi. Det är ett relativt billigt förnybart energislag som är lättillgängligt för både privatpersoner och företag.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park. Projektet pågår till febuari 2023.

Totalt godkändes utvecklingsprojekt för 118 miljoner i Norrbotten och Västerbotten.