Alfa Laval har skrivit ett avtal med en kinesisk systemutvecklare

Bild: Piqsels

Alfa Laval  världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har skrivit ett avtal med en kinesisk systemutvecklare för leverans av landbaserade värmeåtervinningsprodukter. Alfa Laval har länge levererat stora värmeåtervinnings-system till den marina sektorn. Den nyutvecklade enheten – Alfa Laval Micro – är mindre i storlek och specifikt framtagen för landbaserade applikationer. Ramavtalet indikerar en tidig acceptans i marknaden för den nya lösningen.

Avtalet sträcker sig över två år och inkluderar leveranser av Alfa Laval Micro till kraftverk i Asien. Väl installerade kommer enheterna att återvinna spillvärme för att producera varmvatten som i sin tur ska användas för att generera ytterligare elektricitet. Det nya systemet kan återvinna tillräckligt med värme för att öka ett kraftverks elproduktion med ytterligare 6-8 procent.

”Detta är en intressant, ny applikation för Alfa Laval där vi ser en stor potential,” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Vi har arbetat med lösningar för värmeåtervinning i flera decennier och den nya enheten Alfa Laval Micro kompletterar vårt erbjudande. Denna produkt kan återvinna värme från alla typer av källor som genererar varma förbränningsgaser, som till exempel i ett kraftverk, och omvandla den för att generera ytterligare elektricitet. Det gagnar våra kunders ekonomi och är även till nytta för miljön.”

Det tvååriga avtalet har ett totalt värde om cirka SEK 60 miljoner, fördelat 50/50 över 2020 och 2021. Vid utgången av det första kvartalet 2020 hade cirka 30 miljoner kronor redan bokats i Energidivisionens affärsenhet Gasketed Plate Heat Exchangers.

Energiåtervinning (och återanvändning) är avgörande för att uppnå energieffektivitet i industriella processer. Det förutspås att energieffektivitet kommer att bli avgörande för att uppnå Parisavtalet.