Hållbarhetsprojekt i Bjuv använder spillvärme till sociala miljöer

Pressbild: Nevel

I Bjuvs kommun har EU-projektet ”UBIS-Urban Baltic Industrial Symbiosis” kopplat samman den lokala industrin och invånarna genom nya och hållbara lösningar. Syftet med EU-projektet är att människor i urbana miljöer ska kunna utnyttja kollektivtrafiken och bidra till hållbara energilösningar för att skapa en mer social miljö i kommunen. Energiföretaget Nevel, som driver ett flertalet energianläggningar i Sverige och Finland har varit en stor del av utvecklingen för EU-projektet i Bjuv.

Syftet med EU-projektet är att identifiera och utveckla nyttjande av restvärme från industriell verksamhet. Man vill ta vara på den energi som blir över från industrin och kunna använda denna i nyttiga samhällsfunktioner, så som att exempelvis värma upp sittplatser där invånare kan hålla sig varma när de väntar på bussen under vintertid.

Det är via Nevels energidistributionssystem som den kvarvarande värmen i returvattnet från det lokala industriföretaget Höganäs Borgestad leds vidare till sittplatser som är skapade i eldfast tegel för att hålla invånare varma när de väntar på kollektivtrafiken. Systemet är automatiserat och värmer sittplatsen till en konstant temperatur, oavsett omgivningstemperatur.

Genom EU-projektet går Bjuvs kommun ett steg närmre till att bli ett smartare samhälle som nyttiggör överbliven energi och går mot en mer hållbar framtid. En av många fördelar med att kunna nyttja spillvärme från industrin är att kunna skapa sociala ytor och behagligare miljöer för invånarna i kommunen.

- Vi ville vara med och bidra till kommunens vision om hälsosamma, sociala och attraktiva ytor för invånarna. Som det ser ut idag har vi kunnat använda returvattnet i energidistributionssystemet för att göra just detta. Vi vill skapa hälsosamma, sociala ytor som gör det bekvämt och skapar incitament för att nyttja kollektivtrafiken. Det är otroligt kul att få vara en del av utvecklingen inom detta EU-projekt och se utvecklingen mot ett mer utvecklat och hållbart samhälle, säger Peter Bäckström, produktions- och infrastrukturchef på Nevel