Energimyndigheten - Läget på den globla energimarknaden v. 21, 2020

Bild: Pixabay

Oljepriserna har stärkts under de senaste veckorna till följd av lösare karantänrestriktioner i flera länder och en minskad produktion, både från OPEC+ och andra producenter.

Många hoppas att det lägre utbudet och den sakta ökande efterfrågan kommer vara tillräcklig för att stävja ytterligare lageruppbyggnad och så småningom börja se en återbalansering på marknaden. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring hur och när efterfrågan kommer återhämta sig och en andra smittvåg kan snabbt minska efterfrågan ytterligare.

På gasmarknaderna leder snabba lagerinjiceringar in i de europeiska lagren att de redan pressade europeiska gaspriserna tyngs ned ytterligare. Lägre priser på korta kontrakt jämfört med Q3-20 kontrakt har bidragit till ökade lagerinjiceringar och de europeiska lagren är nu till 64 procent fyllda med i princip hela injiceringssäsongen kvar.

Priserna på kraftmarknaden, kolmarknaden och utsläppsrättsmarkanden har varit stabila om än låga den senaste tvåveckorsperioden.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument