EI om elmarknaden - vecka 20 2020

Bild: Pxhere

Kallt väder och låg nederbörd.

Systempriset steg med 42 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna steg under veckan. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 46 procent medan de i elområde SE3 och SE4 steg med 24 procent i jämförelse med föregående vecka.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten steg med 31,5 respektive 10,9 procent och för årskontrakten 2021 steg priset med 1,6 procent.

Under veckan som gick var det några grader kallare än den normala temperaturen för veckan och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 0,2 respektive 0,9 procentenheter i jämförelse med föregående vecka.