ABB och Stena tecknar avtal kring återvinning av transformatorer

Pressbild: ABB

ABB Power Grids och Stena Recycling har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal om återvinning av transformatorer. Samarbetet, som även inkluderar ett gemensamt designarbete för smart återvinning av nya transformatorer, är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle.

ABB Power Grids tar ytterligare ett steg på vägen mot ett mer cirkulär arbetssätt, när man tillsammans med Stena Recycling tar ett helhetsgrepp kring såväl design som återvinning av transformatorer.

Varje år säljs runt 200 krafttransformatorer på den svenska marknaden. De flesta av dem ersätter en gammal transformator. ABB Power Grids åtar sig omhändertagande och bortforsling av gamla transformatorer, som genom att materialet återanvänds eller återvinns sedan blir en del av ett cirkulärt kretslopp. Stena Recycling kan med minsta möjliga miljöpåverkan ta till vara ca 98 procent av en transformator.

"Vi kan återvinna alla typer av transformatorer; storlek, fabrikat, oljefylld eller torr, det spelar ingen roll. Genom vårt stora nätverk av anläggningar och specialistkunskap erbjuder vi professionell hjälp i avfallsfrågor över hela landet. Tack vare vår geografiska spridning och lokala närvaro skapar vi förutsättningar för en effektiv logistik och hantering med minsta möjliga miljöpåverkan", säger Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling.

Samarbetet mellan ABB Power Grids och Stena Recycling stannar dock inte vid återvinning av gamla transformatorer, utan omfattar även design av nya. Ett cirkulärt synsätt är viktigt vid produktutveckling, och i avtalet ingår därför gemensamt designarbete för att säkerställa att framtidens transformatorer designas med rätt förutsättningar för återvinning och återanvändning.

"En transformator har en livslängd på ca 40 år, och därför är det viktigt att vi tänker långsiktigt på återvinning när vi designar den", säger Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers.

För ABB Power Grids kunder innebär det nya samarbetsavtalet med Stena Recycling en helhetslösning. Samtidigt som kunden investerar i en ny energieffektiv transformator med låga förluster, säkerställs nedmontering och återvinning av den gamla transformatorn med minsta möjliga miljöpåverkan.