Svenska Kraftnät förbereder för Sydvästlänken

Svenska Kraftnät förbereder för Sydvästlänken uppstart i Skånska Energis elnätsområde.

Det pågår arbete med stora elledningar i Sandby-Dalby-området , det är inte Skånska Energis ledningar, men bytet av dem är viktigt för framtidens el i Skåne skriver Skånska Energi i ett blogginlägg.

Överliggande nät”, brukar de som jobbar med elnät prata om, bildligt.
– För oss på Skånska Energi är det överliggande nätet det elnät som leder strömmen in till vårt elnät, som ju finns i Lunda- och Kävlingebygden, förklarar Thomas Frick, projektingenjör på Skånska Energi Elnät.

På bilden här ovan kan du se ett både bildligt och bokstavligt talat överliggande nät, och det är inte vilket nät som helst fortsätter Thomas 

– det är en del av Skånes allra viktigaste elförbindelse. Den ”lilla” ledningen är Skånska Energis högspänningsledning: 20 000 volt på 10 meter höga stolpar. Den stora är Svenska Kraftnäts 30 meter höga linje på 400 000 volt.

25% mer el från norra Sverige

Sydvästlänken är den nya stora ”elmotorvägen” som ska leda (framför allt) vattenkraftsel producerad i norra Sverige från Närke i Mellansverige ner till oss i södra Sverige. Väl färdig kommer Sydvästlänken att öka kapaciteten för elöverföring till södra Sverige med 25 procent: totalt 2 x 600 megawatt, ungefär motsvarande vad två kärnkraftsreaktorer producerar. Sydvästlänken är ansvariga myndigheten Svenska Kraftnäts största investering någonsin.

Kan bidra till lägre elpris

Sydvästlänken ska inte bara inte bara kunna leverera mer el, utan även upphäva de flaskhalsar i överföringen som stundtals gett oss i södra Sverige underskott på el. Därmed finns även förhoppningen att skillnaderna i elpris mellan olika delar av landet – som oftast lägre i norra Sverige och högre i södra – på sikt ska kunna minska.