Varannan svensk vill investera i solceller

Foto: Vattenfall

Enligt Solrapporten som nyligen tagits fram av Vattenfall kan en majoritet av svenskarna tänka sig att investera i solceller redan under det närmaste året. Den främsta anledningen är att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt ser många sänkta elkostnader som det främsta incitamentet för att installera solceller.

I Solrapporten har 2500 svenskar svarat på frågor rörande solenergi.

I rapporten framgår även svenskarnas incitament för att investera i solceller. Starkast är viljan att minska sin klimatpåverkan, vilket hela 54 procent uppger som främsta anledning.   

– Mer än hälften av svenskarna vill investera i solceller för att minska sitt klimatavtryck, vilket visar att det finns en utbredd ambition att ställa om till en mer hållbar energiproduktion. Dessutom är solceller en god ekonomisk investering. Du sänker din elkostnad och den el som inte förbrukas säljs enkelt vidare – på så sätt kan du snabba på avskrivningstiden för investeringen. Med alla fördelar solceller innebär är det glädjande att solenergin är på kraftig framfart i Sverige, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Totalt har 2 501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen. 

Svenskarnas främsta anledningar till att investera i solceller:

- Minska sin klimatpåverkan 54 %

- Sänka sina elkostnader 48 %

- Tron på solenergi som framtidens energikälla 46 %

- Bli mindre beroende av rörliga elpriser/köpt el 40 %

- Känslan av att kunna producera sin egen el 40 %