Elpriset i fritt fall  

Bild: Entelios

Spotpriset på el i Norden satte ytterligare bottenrekord under påsken. Påskveckan sammantaget fick det lägsta veckopriset någonsin och annandag påsk (måndagen) blev det lägsta dygnspriset någonsin.

Det är självfallet lätt att tro att detta skulle bero på coronapandemin, men faktum är att den tycks ha mycket lite med spotpriserna att göra. Huvudorsaken är låg påskefterfrågan vilket gör att utbudsöverskottet ökar ytterligare. Det skriver energitjänsteföretaget Entelios i en analys.

De framhåller också att blåsigt väder skapat mycket vindenergi på marknaden vilket har pressat de tyska elpriserna. Efterfrågan på el har än så länge inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, enligt Entelios. I Europa kan man dock se att den har gett större utslag inom industrin både vad gäller elförbrukningen men även för andra energivaror.

Entelios har fått en del indikationer från industrin om att förbrukningen av el kan komma att påverkas även i Norden. Branscher som upplever lägre efterfrågan på sina varor kan komma att dra ner sin produktion. Från Hydro och Norske skog, som båda är stora elförbrukare, har Entelios fått förvarningar om att man drar ner på produktionen, något som kan få konsekvenser för kraftmarknaden på kort sikt. Frågan är hur långvarig denna förbrukningsnedgång blir och hur detta kan komma att påverka de mer långsiktiga priserna på marknaden.

Utplaningen av antalet smittade i Europa, tillsammans med flera ekonomiska stödpaket och sänkt oljeproduktion resulterade i påsk i en försiktig optimism på finansmarknaderna. Terminspriserna på el för åren framöver gick därför upp, och här var uppgången i koldioxidpriset den viktigaste bidragande faktorn. Det är hög volatilitet så stora rörelser även den närmaste framtiden är att vänta.

 

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 31,9 TWh

Systempris: 4,59 €/ MWh (- 0,78 €/ MWh)

Terminspris YR-21: 22,65 €/ MWh (- 0,15 €/ MWh)