Läget på elmarknaden - vecka 15

Foto: I,Dingy/Wikimedia Commons

I Energimarknadsinspektionens veckobrev för vecka 15 framgår att kärnkraftens tillgänglighet minskat med ökande terminspriser som följd.

Systempriset sjönk med 15 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 16 procent och i SE3 minskade det med 5 procent. I elområde SE4 ökade spotpriset däremot med 43 procent i jämförelse med föregående vecka.

Medeltemperaturen för veckan var över det normala och nederbörden låg en bra bit över medelvärdet för veckan.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade med 15,4 procent i Sverige jämfört med föregående vecka. Terminspriserna i Norden ökade under veckan; för månads- och kvartalskontrakten låg ökningen på 11,7 respektive 33,6 procent.

Priset på utsläppsrätter fortsatte att stiga under veckan med en ökning på 18,1 procent i jämförelse med föregående vecka.