Svenska PetroBio expanderar i Norge

Jessheim.

Jessheim ligger mellan Oslo och Gardermoen flygplats och är en medelstor stad som växer stadigt, med närheten till Oslo och flygplatsen. Därför behövs nu värme, för att värma upp såväl hushåll som kontor. För ett år sedan tog Jessheim kommun beslutet att satsa på en fjärrvärmelösning, och valet föll i slutändan på svenska PetroBio som nu levererat och installerat förbränningsutrustning till två pannor.

Projektet påbörjades i höstas, och är ett av flera projekt som PetroBio genomför i Norge. Uppdraget går ut på att leverera en helhetslösning för att driva fjärrvärmeverket. Hjärtat i projektet är de två brännarna, en på 4,4 MW och en på 6,7 MW, som ska driva verket och värma upp staden.

Driftstarten är planerad till slutet av sommaren 2020.

– Vi är glada att allt fler efterfrågar våra lösningar. Historiskt sett har man ofta baserat fjärrvärmesystem på billiga fossila bränslen. Vi ser nu att allt fler går över till högvärdiga hållbara bränslen. Och det är just den konverteringen, från fossila till hållbara bränslen, som vi är experter på. Och fördelarna är många, inte minst för miljön, säger Daniel Persson, PetroBio.

PetroBios leverans är konstruerad så att deras system är förberett för en ökad kapacitet och utvidgning i framtiden, när det behovet kommer.