Smart Energy föreslår ingen utdelning för 2019

Foto: Smart Energy

Smart Energy Sweden Group har under de senaste dagarna blivit kontaktade av ett flertal aktieägare kring frågan om utdelning för verksamhetsår 2019 inför den kommande årsstämman. Mot bakgrund av detta så har styrelsen haft ett extrainsatt styrelsemöte under helgen där även Smart Energys revisorer blivit tillfrågade rörande utdelningsfrågan.

Styrelsen har därför i linje med Finansinspektionens och koncernens revisorer beslutat att inte föreslå årsstämman någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2019.

– Den pågående Corona-krisen påverkar den ekonomiska utvecklingen i samhället negativt. Bolaget avser att i detta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en god finansiell bas kopplat till osäkerheter på marknaden i framtiden. Genom att stärka Smart Energys kapitalbas med hela 2019 års resultat ökar och säkerställs möjligheterna för detta och för fortsatt tillväxt i Bolagets samhällsviktiga bränsleleveranser, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB i ett pressmeddelande.

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige.