Klartecken för första storskaliga solcellsanläggningen i Schweiz

Foto: Axpo

Schweiziska myndigheter har gett bygglov till den första storskaliga solcellsanläggningen i alperna i Schweiz.

Företaget Axpo planerar att uppföra 2 MW-anläggningen Muttsee för drifttagande sommaren 2021.

Omfattande studier kring vind- och snölaster har gjorts de senaste månaderna. De visar att ganska omfattande snömassor riskerar att skada solpanelerna, vilket lett till vissa smärre ändringar av byggplanerna.

– Vi håller för närvarande på och förhandlar med företag som är intresserade av att köpa intresserade av att köpa elektricitet från solanläggningen i Muttsee. Axpo kommer att fatta det slutliga beslutet om huruvida man ska bygga anläggningen under året, säger Christoph Sutter, chef för förnybar energi på Axpo.