Helsingfors stad öppnar sin energidata från offentliga byggnader till apputvecklare

Sedan 2019 har Helsingfors stad kopplat upp alla sina 1 700 offentliga byggnader till mjukvaruföretaget Nuukas fastighetsdata-plattform. Nu lanserar man en öppen API-funktion som ger utvecklare access till fastigheternas energidata i realtid. Allt för att påskynda Helsingfors resa mot att bli en koldioxidneutral stad.

– Helsingfors skolor, daghem, bibliotek, sjukhus, and andra vårdbyggnader är några av de offentliga byggnader vars energiförbrukningsdata nu är tillgängliga för alla intresserade, säger Veera Sevander,  energiexpert Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

Den nya öppna gränssnittstjänsten presenterades för applikationsutvecklare vid eventet Helsingfors Loves Developers. Evenemanget samlade amatörkodare och mjukvaruföretag från hela Finland i Helsingfors stadshus.

Helsingfors stad har följt sina byggnaders energiförbrukning sedan 1980-talet. Med sitt beslut att bli koldioxidneutrala redan till 2035 har energikonsumtions-övervakning blivit ett allt viktigare verktyg. Veera Sevander påminde besökarna på Helsinki Loves Developers att enbart uppvärmningen av stadens publika byggnader står för 56 procent av Helsingfors stads utsläpp av växthusgaser. Väsentligt mer än både trafiken och elanvändningen.

– Och svindlande 96% av stadens CO2 utsläpp kommer från fastigheternas samlade energiförbrukning. Så, låt oss tala om denna stora volym, fortsatte Sevander.

Helsingfors stad implementerade den nya Nuuka-plattformen för centraliserad övervakning av energiförbrukning och förhållandena i sina offentliga byggnader under 2019. Den samlar in all fastighetsdata från stadens offentliga byggnader och gör den tillgänglig på ett ställe. Systemet visar kommer snart även att innehålla vattenförbrukning och avfallsvolymer.

Plattformen samlar även in data om inomhusförhållandena i byggnaderna, såsom temperatur, koldioxidnivåer, luftkvalitet och koncentrationer av partiklar. I några byggnader ger systemet också information om hur användarna faktiskt upplever inomhusmiljön.

 

Uppgifterna används sedan på många sätt. Systemlarm gör att man snabbt kan agera på problem som upptäcks i byggnaderna och detaljerad information om förbrukningen möjliggör energi-effektiviseringar.

Det ultimata målet, enligt Sevander, är att förvandla stadens fastigheter till smarta byggnader vars VVS-system styrs, baserat på realtidsmätning och inomhusklimatsinformation.

 

– Många fastighetsägare har stora utmaningar att få tillgång till sina uppgifter idag. Informationen finns, men i silos och spridd över olika informationssystem. Konsekvensen blir att det är svårt att både dela och använda informationen, säger Olli Parkkonen, chef för affärsutveckling på Nuuka Solutions.