Första produktionen av förnybar energigas i industriell skala

Bild: Cortus Energy

Cortus Energy har producerat den första förnybara energigasen i industriell skala vid anläggningen i Höganäs.

Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ren och förnybar energigas som uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB.

Cortus beskriver energigasproduktionen som ett stort framsteg. Uppskalningen av den patenterade processen respektive förgasningsreaktor och injektor motsvarar deras förväntningarna. Den rena energigasen har producerats från char (träkol) som tidigare producerats vid Cortus pilotanläggning i Köping.

– Att vi nu fått igång produktion av ultraren och förnybar energigas i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

– Att visa marknaden att vår teknik fungerar i större skala är en milstolpe för Cortus och därmed vinna våra kunders förtroende att gå vidare i sina beslutsprocesser att investera i en fossilfri framtid, säger Cortus VD Håkan Sigfridsson.