PowerCell tecknar avtal om bränslecellssystem med skeppsbyggare  

Bild: Power Cell Sweden

PowerCell Sweden AB har tecknat ett avtal med en ledande europeisk skeppsbyggare avseende utveckling och leverans av att marint bränslecellssystem med en total effekt på ca 3MW. Systemet kommer att utvecklas och levereras under tre år och den totala ordersumman under perioden uppgår till 77 miljoner kronor.

Avtalet omfattar utveckling och leverans av ett marint bränslecellssystem med en total effekt på cirka 3 megawatt, MW.  

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization, IMO, har satt som mål att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten med 50 procent till 2050. Givet fartygs långa livslängd innebär detta att det kan komma att krävas att nollemissionsfartyg tas i bruk redan så tidigt som 2030.

PowerCell Sweden AB utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten.  

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen.