Läget på de globala energimarknaderna – v. 13, 2020

Arkivbild.

De senaste veckornas alltmer strikta restriktioner till följd av COVID-19 väger på efterfrågan och samtliga energimarknader ser dämpad efterfrågan och sjunkande priser. Det skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. 

På oljemarknaden har COVID-19 i kombination med det brustna produktionsminskningsavtalet inom OPEC+ gjort att oljepriserna har rasat. Ingenting hittills talar för att Saudiarabien eller Ryssland avser att ingå ett nytt avtal för att stötta marknaden, tvärtom har båda länderna signalerat att man kan hantera det låga priset i en längre period framöver.

Lika självsäkra är inte övriga producenter inom OPEC och Irak kallade i förra veckan till ett krismöte. I slutet av förra veckan fördes också en dialog mellan OPEC:s ordförande Mohammed Barkindo och ett antal amerikanska producenter, se en längre marknadsanalys i avsnittet Oljemarknaderna. Samtidigt varnar marknadsaktörer för att ledig lagringskapacitet riskerar att ta slut, vilket skulle trycka ner priserna ytterligare.

På de europeiska gasmarknaderna råder fortsatt överutbud och Europa ser ut att avsluta vintersäsongen med historiskt välfyllda lager. De redan försvagade priserna pressades ytterligare i förra veckan för TTF (day ahead). TTF fronth month-kontrakten sjönk i måndags till den lägsta nivån på minst 15 år.

Det låga gaspriset har gjort att priserna på kraftmarknaden och utsläppsrättsmarknaden har minskat kraftigt under den senaste tvåveckorsperioden. Kolen har däremot handlats mer stabilt.