Linde Energi gör helikopterbesiktning av elnätet

Pressbild: Linde Energi.

Med start måndag 30 mars kommer Linde energi att besiktiga elnätet med hjälp av helikopter.

Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd, meddelar bolaget i ett pressutskick.

- Vårt jobb är att se till att våra kunder alltid har el och att vi kan erbjuda en hög leveranssäkerhet. Därför besiktigar vi varje år ledningsnätet, för att upptäcka potentiella trädpåfall och enklare kunna utvärdera och prioritera våra insatser, säger Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi.

Besiktningen med helikopter sker under vecka 14, med start måndagen den 30 mars. Linde energis ledningsnät sträcker sig över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd.

- Vi besiktigar regelbundet delar av ledningsnätet med drönare, men på många håll är nätet mer svårtillgängligt. Därför kompletterar vi varje år med helikopterflygning, fortsätter Klingvall.