Instalco förvärvar Östersjö Elektriska

Bild: Instalco.

Instalco har köpt Östersjö Elektriska AB, med avsikt att fusionera in bolaget i dotterbolaget Rodens Värme & Sanitet AB, som genom förvärvet ska utöka sin befintliga VS-verksamhet med el och stärka sin position i området runt Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

Östersjö Elektriska i Norrtälje utför service och installationer inom elområdet till företag, kommuner, statliga instanser samt till en mindre andel privatpersoner. Bolaget grundades 1999 och har idag 17 anställda. Senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 25 miljoner.

Bolaget arbetar med service och projekt, bland annat nyproduktion av bostäder, ombyggnationer av affärslokaler, lantbruk, industrier och bostäder.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Östersjö Elektriska med tillträde 25 mars.