Tekniska verken klara med Ålerydsvägen 

Bild: Tekniska verken.

Under cirka en månad har Tekniska verken bytt ut och framtidssäkrat gamla fjärrvärmeledningar i Ålerydsvägen i Linköping. Arbetet som beräknades ta två månader har gått snabbare än planerat, och blir klart fredagen den 27 mars.

Under arbetet har ett körfält varit avstängt för biltrafik, och trafiksignaler har funnits på plats. Trafiken beräknas återgå till det normala under eftermiddagen fredag den 27 mars..