Klädesholmen Seafood satsar på solcellsanläggning

Foto: Klädesholmen Seafood AB.

När Klädesholmen Seafood byggde sin nya fabrik som stod klar hösten 2015 lade man mycket omsorg kring hållbarhet. Under de senaste tre åren har bolaget deltagit i ett energibesparingsprogram där man också vid sidan av andra energibesparingsåtgärder funnit potentialen i anläggningens stora yta och attraktiva läge för installation av solcellspaneler.  

Sommaren 2020 kommer taket till fabriken i Rönnäng, på Tjörn, täckas av inte mindre än 1080 solpaneler som tillsammans årligen kommer producera över 400 000 kWh solel. Detta motsvarar energiförbrukningen för ca 25 villor på ett år. Solelen motsvarar också en besparing av 244 330 kg koldioxidutsläpp per år enligt den utvalda leverantrören Yokk Solar AB.