Helsingfors stad öppnar sin energidata från offentliga byggnader

Bild: Nuuka.

Hur mycket el och fjärrvärme förbrukades i en lokal skola eller bibliotek igår? Sedan 2019 har Helsingfors stad kopplat upp alla sina 1 700 offentliga byggnader till Nuukas fastighetsdata-plattform. Nu lanserar man en öppen API-funktion som ger utvecklare access till fastigheternas energidata i realtid. 

 "Helsingfors skolor, daghem, bibliotek, sjukhus, and andra vårdbyggnader" räknar Veera Sevander,ledande energiexpert Helsingfors stad, upp. ”Är några av de offentliga byggnader vars energiförbrukningsdata nu är tillgängliga för alla intresserade.”

Den nya öppna gränssnittstjänsten presenterades för applikationsutvecklare vid eventet Helsingfors Loves Developers i februari 2020. Evenemanget samlade amatörkodare och mjukvaruföretag från hela Finland i Helsingfors stadshus.

Helsingfors stad har noga följt sina byggnaders energiförbrukning sedan 1980-talet. Med sitt beslut att bli CO2 neutrala redan till 2035, har energikonsumtions-övervakning blivit ett allt viktigare verktyg. Veera Sevander påminde besökarna på Helsinki Loves Developers, att enbart uppvärmningen av stadens publika byggnader står för 56% av Helsingfors stads utsläpp av växthusgaser. Väsentligt mer än både trafiken och elanvändningen. “Och svindlande 96% av stadens CO2 utsläpp kommer från fastigheternas samlade energiförbrukning. Så, låt oss tala om denna stora volym”, fortsatte Sevander.

All fastighetsdata samlat på ett ställe.

Helsingfors stad implementerade den nya Nuuka-plattformen för centraliserad övervakning av energiförbrukning och förhållandena i sina offentliga byggnader under 2019. Den samlar in all fastighetsdata från stadens offentliga byggnader och gör den tillgänglig på ett ställe. Systemet visar redan energiförbrukningsdata för hela stadens fastighetsbestånd och kommer snart även att innehålla vattenförbrukning och avfallsvolymer.

Plattformen samlar även in data om inomhusförhållandena i byggnaderna, såsom temperatur, koldioxidnivåer, luftkvalitet och koncentrationer av partiklar. I några byggnader ger systemet också information om hur användarna faktiskt upplever inomhusmiljön.