Helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm

Pressbild: Tekniska verken.

Nu genomför Tekniska verken en besiktning av elledningar, med lågflygande helikopter. Högspänningsnätet i hela Katrineholm kommun, det vill säga även landsbygden, kommer att undersökas.

Besiktningen genomförs på grund av att det blåst mycket, vilket innebär att elleverans och driftsäkerhet behöver säkerställas. Vid hård vind finns det risk för att träd eller grenar hamnar på elledningarna, vilket kan orsaka strömavbrott, därför görs alltid besiktningar med helikopter efter kraftig blåst för att upptäcka eventuella skador.

Helikoptern flyger så lågt som möjligt för att elledningarna ska kunna granskas visuellt. Rotorljuden kan då stressa djur som kan behöva tas in medan besiktningen pågår.

Besiktningen omfattar högspänningsnätet i Katrineholms kommun, som ägs av Tekniska verken.