Eltel avyttrar Aviation & Security till LFV

Bild: Eltel.

Det står nu klart att Eltel avyttrar affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket (LFV). Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 17 miljoner euro.

LFV har gjort bedömningen att det som Eltels affärsområde Aviation & Security levererar bör bedrivas i LFVs egen regi. Det utifrån en förändrad omvärldsbild, ny säkerhetsskyddslag, det återupptagna totalförsvaret och LFVs sourcingstrategi.

– Vi har under åren utvecklat Aviation & Security i Sverige på ett framgångsrikt sätt. Eftersom LFV är Eltels största kund inom affärsområdet Aviation & Security är en avyttring av hela affärsområdet den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter, säger Casimir Lindholm, vd och koncernchef för Eltel i ett pressmeddelande.