Linde Energi installerar laddstolpar

Pressbild: Linde Energi

Bostadsrättsföreningen Boken på Norevägen  i Lindesbergs kommun erbjuder de boende möjlighet att ladda bilen på den gemensamma parkeringen. I första steget har fyra laddplatser installerats, men redan nu finns tankar på att utöka antalet laddbara platser skriver Linde Energi.

- Det här är inte föreningens första hållbara investering och definitivt inte heller den sista.

Redan 2017 installerade Brf Boken solceller på två av föreningens huskroppar, totalt 180 solpaneler med en kapacitet på 57,6 kilowatt.

- Vi ser även det här som en investering för framtiden. Därför har vi också tagit höjd för att kunna bygga ut de laddbara parkeringsplatserna, såväl utomhus som i våra garage. Tanken är att vi ska kunna expandera i takt med att efterfrågan ökar, säger Nils Jonsén-Skanebo, sekreterare i Brf Boken.