St1 miljardinvesterar - Uppför nytt raffinanderi i Göteborg

Pressbild: St1.

Nu står det klart att energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg. Anläggningen planeras att öppnas 2022 och beräknas ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen. Investeringen motsvarar omkring 200 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kronor och bioraffinaderiet kommer att ligga invid det befintliga raffinaderiet vid Göteborgs hamn.

Satsningen omfattar en vätgasfabrik, en fabrik för förnybara bränslen och en särskild cisternanläggning. Utformningen ger flexibiliteten att behandla en mängd råvaror och uppfyller både aktuella samt framtida specifikationer för förnybara bränslen, som till exempel HVO-diesel, flygbränsle och nafta. Bränslen som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

Investeringen innefattar också en ny infrastruktur och installation av de rör- och ledningssystem som krävs för att möjliggöra råvaruimporter samt produktion och distribution av förnybara bränslen.