Blykallas reaktor på väg till Storbritannien och Sverige

Blykallas brittiska kärnkraftverksdesign består av fyra reaktorenheter och kommer att kunna producera 220 megawatt elektricitet under 25 kalenderår med hjälp av en enda laddning bränsle. Illustration: Blykalla
Janne Wallenius, som är en av Blykallas grundare och professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, tror att små modulära reaktorer skulle kunna vara kommersiellt konkurrenskraftiga i Sverige på 2030-talet. Foto: Janne Wallenius
Reaktorn SEALER-UK kan producera 55 Megawatt elektricitet och är utformad av Blykalla för att serietillverkas i Storbritannien. Totalt beräknas omkring tio reaktorer kunna tillverkas om året. Illustration: Blykalla

Det svenska företaget Blykalla har sedan det grundades 2013 arbetat med att utveckla en blykyld reaktor för kommersiell elproduktion i minsta möjliga skala. Förutom en version anpassad till arktiska förhållanden, som tagits fram för den kanadensiska marknaden, utvecklas även en version av reaktorn för den brittiska marknaden och tillsammans med NewClearEnergy satsar företaget nu på att ha sin första kommersiella svenska reaktor i drift till 2032.

Text: Alarik Haglund

Blykallas reaktor, som går under namnet SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor), är en avancerad reaktordesign som istället för vatten använder sig av flytande bly som kylmedium. Eftersom den värme som produceras av det radioaktiva sönderfallet i reaktorhärden förs bort genom naturlig konvektion i blyet är reaktorn passivt säker och tack vare den modulära reaktordesignen behöver bränslet inte bytas ut under reaktorns driftstid, vilket minimerar kostnaderna för bränslehantering.

Demonstrationsreaktor

En av Blykallas grundare är Janne Wallenius, som är professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Han berättar att en variant av företagets reaktor, SEALER-Arctic, är designad för att producera el till avlägsna samhällen och gruvindustrin i arktiska områden i Kanada.

- Den designen gjorde vi för några år sedan och det finns ett fortsatt intresse från gruvindustrin i Kanada, men vi behöver demonstrera den här tekniken och visa att den fungerar, säger Janne Wallenius.

De letar därför efter möjligheter att bygga en demonstrationsreaktor och Janne Wallenius påpekar att en sådan möjlighet skulle kunna finnas i Storbritannien.

Den brittiska regeringen är intresserad av att stödja utvecklingen av små reaktorer för elproduktion i Storbritannien och eftersom Storbritannien har Europas högsta elpriser är det enligt Janne Wallenius en kommersiell möjlighet med små reaktorer på ett annat sätt än vad det idag är i till exempel Norden.

- Vi fick pengar från brittiska regeringen 2018 och vi har tagit fram en reaktor på 55 megawatt, berättar Janne Wallenius.

Han menar också att Storbritannien skulle vara en bra plats att bygga en demonstrationsreaktor eftersom det finns gott om siter med tillstånd för kärnteknisk verksamhet som skulle passa för ändamålet.

Avancerat bränsle

Janne Wallenius har tillbringat det senaste halvåret i nordvästra England i en ort som heter Workington för att tillsammans med den brittiska industrin ta fram en ingenjörsdesign för blykallas brittiska reaktor SEALER-UK.

- När det gäller den brittiska reaktorn så var det en balansgång mellan att göra reaktorn fullständigt passivt säker och ändå tillräckligt stor för att få en lägre elproduktionskostnad, säger Janne Wallenius.

Han beskriver att de åstadkom detta genom att den brittiska reaktorn istället för urandioxid, som används i traditionella reaktorer, går på ett mer avancerat bränsle som heter urannitrid.

- Urannitridbränsle har tidigare varit svårt att tillverka, men mina kollegor på universitetet har utvecklat metoder för att tillverka det på ett bättre sätt så att det kan användas i kommersiella sammanhang, förklarar Janne Wallenius.

Han talar också om att de fortsätter att utveckla sina stållegeringar, som är nyckeln till kommersialiseringen av Blykallas reaktorteknik, och att Peter Szakalos på KTH under hösten 2019 gjort de första erosionstesterna av deras stål med goda resultat.

- Just nu söker vi pengar för att komplettera vårt utvecklingsprogram och för att kunna bygga en demonstrationsreaktor i Storbritannien, säger Janne Wallenius

Svensk reaktor

Janne Wallenius berättar också att Blykalla nyligen påbörjat ett samarbete med det svenska elförsäljningsbolaget NewClearEnergy, som startats i syfte att stödja utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige.

- Om man väljer att köpa el från dem så får man 100 procent kärnkraftsel och man bidrar dessutom med ett öre per kilowattimme till Blykallas utvecklingsprogram för svenska blykylda reaktorer, säger Janne Wallenius.

Han påpekar att det eftersom elpriset på den nordiska marknaden varit väldigt lågt inte funnits någon möjlighet att bygga ny kärnkraft i Sverige, men att bland annat Energiföretagen Sverige nu räknat på vad elpriset kommer att bli i Sverige om vi inför mer och mer vindkraft.

- Man räknar med att priset på el kommer att vara uppe i 60 öre per kilowattimme på 2030-talet och det är ungefär dit vi kommer att kunna nå med vår teknik så vi tror att små modulära reaktorer skulle kunna vara kommersiellt konkurrenskraftiga i Sverige på 2030-talet, även om de inte är det idag, förklarar Janne Wallenius.

När Blykalla designar en möjlig svensk reaktormodell kommer de enligt Janne Wallenius att utgå från den brittiska designen och optimera den för svenska ändamål.

- Den stora skillnaden kommer att vara att vi eftersom det i Sverige bara finns tre siter där man kan bygga kärnkraftverk kommer att lägga fler reaktorer på samma plats. I Sverige kommer vi därför att lägga minst 20 reaktorer på samma plats medan vi i den brittiska designen tittar på kraftverk med fyra reaktorenheter, beskriver Janne Wallenius.