Energimyndigheten sammanfattar nuläget på elmarknaden

Bild:PxHere

Negativa elpriser

För första gången någonsin noterade Sverige negativa elpriser. Negativa priser noterades under 4 timmar i februari månad och priset sjönk som mest till -0,2 öre/kWh.

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 22 procent under februari månad till 19 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna går att finna i det milda vädret som håller nere elanvändningen, samtidigt som vattenmagasinen är välfyllda. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Över normala nivåer i vattenmagasinen

Tillrinningen i Sverige har varit dubbelt så stor och i Norge ännu större jämfört med normalt under årets första 9 veckor vilket är en anledning till att magasinnivåerna nu är över det normala i både Sverige och Norge. I Sverige var magasinsnivån 48 procent under vecka 9, vilket är hela 14 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 53 procent, 7 procentenheter över medianvärdet.

Slutkundernas elkostnad sjönk i december

För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under december till 61 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 48 öre/kWh. Båda är ungefär 6 öre/kWh lägre än föregående månad.

Rekordstor nettoexport under året

I genomsnitt har 3,8 TWh el producerats under de senaste 4 veckorna. Under vecka 9 producerades drygt 1,7 TWh el av vattenkraft vilket är det högsta värdet under en vecka sedan 2001 då 1,8 TWh producerades. Elanvändningen var i genomsnitt 3,2 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,6 TWh/vecka.

Hittills i år är nettoexporten nästan 80 Procent högre än under samma period under 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018. Det skriver Energimyndigheten på hemsidan.