Jollyrooms nya byggnader får en av Nordeuropas största solcellsanläggning

Pressbild: Jollyrooms

E-handelsföretaget Jollyroom fortsätter att investera i flertal logistiska lösningar för att effektivisera logistiken och samtidigt reducera företagets ekologiska avtryck. Den här gången är det fokus på energi när deras nya byggnader får en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på taket.

Bakgrund

Jollyroom, som säljer barn- och babyprodukter på nätet, har tecknat avtal med fastighetsbolaget Castellum och bygger just nu sista delen av Nordens största e-handelskomplex i Hisingens logistikpark i närheten av Göteborgs hamn. Totalt blir det en samlad lagerkapacitet om 75 000 kvm. Syftet är att centralisera verksamheten till ett och samma ställe vilket Jollyroom menar får effekt för både organisation och logistik.

- Det finns flera fördelar med att centralisera vår logistikverksamhet, det kommer bland annat minimera antalet interna transporter, något som både sparar tid och minskar miljöpåverkan. Det kommer dessutom öka effektiviteten, kostnadsbesparingar och servicen för våra kunder.

- Vår nya anläggning är dessutom konstruerad att uppfylla kriterier gällande bland annat låg energiförbrukning, luftkvalité, fuktsäkerhet och arbetsmiljö. Vi är stolta över att flytta in i en byggnad som är optimal för både medarbetare och miljö, säger Cecilia Olsson, logistikchef på Jollyroom.

30 000 kvm solcellsanläggning

Solcellstaket på den nya byggnaden i Hisingens Logistikpark blir Castellums enskilt största solcellsanläggning hittills men även en av Nordeuropas största solcells-anläggningar som någonsin byggts. Det kommer omfatta ett 30 000 kvm stort solcellstak med en årlig elproduktion på ca 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion på ett år. Hela Jollyrooms anläggning kommer alltså vara helt självförsörjande med denna solcellsanläggning.

- Som ett led i att nå vårt övergripande hållbarhetsmål att till 2030 bli helt klimatneutrala har Castellum satt igång projektet ”100 på sol” som innebär att vi planerar att bygga upp till 100 solcellsanläggningar på våra byggnader fram till 2025. Jag är stolt över att vi investerar i att bygga Castellums enskilt största solcellsatsning hittills på en av våra nyaste logistikanläggningar, Hisingen Logistikpark, säger Mariette Hilmersson, VD Region Väst i Castellum.

- Vi kommer bli helt självförsörjande med denna solcellsanläggning. Både kunder, leverantörer och anställda förväntar sig att en modern och framtidsinriktad verksamhet jobbar aktivt och konkret med miljö och hållbarhet. I denna utveckling skall vi ligga i framkant, säger Ole Sauar, VD på Jollyroom.

Solcellsanläggningen beräknas påbörja byggnation under mars månad och driftsättning beräknas till årsskiftet.