Karlshamns Energi köper insamlingsplattform

Pressbild: Karlshamn Energi

Karlshamn Energi AB köpte, via Avance Meterings ramavtal med Sinfra, i februari 2020 insamlingsplattformen Collection Manager.

Collection Manager är en mätarfabrikatsoberoende insamlingsplattform med stöd för insamling från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare. Plattformen hanterar majoriteten av alla levererade mätarlösningar som ingick i den första utrullningen av fjärravlästa mätare i Sverige som utfördes under perioden 2004 – 2009.

Regeringen beslutade juni 2018 att införa nya funktionskrav för elmätare i Sverige. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025. De nya funktionskraven ska främja en tillförlitlig och effektiv elnätsdrift, en ökad integration av till exempel mikroproduktion; samt underlätta för slutkunderna att svara på marknadens prissignaler. Enligt Energimarknadsinspektionen (Ei) är smarta mätare en förutsättning för säker energileverans i framtidens hållbara energisystem. Collection Manager har fullt stöd för flera nya smarta elmätarlösningar som uppfyller de nya kraven.

Avance Meterings insamlingsplattform möjliggör för Karlshamn Energi att migrera de äldre mätarlösningarna för el, fjärrvärme och vatten och sedan succesivt starta med byte till mätare som klarar de nya funktionskraven. På detta sätt förenklas framtida mätarbyten avsevärt och övergången till de nya lösningarna kan planeras så att skiftet blir så mjukt och friktionsfritt som möjligt. Projektet med att migrera de äldre mätarlösningarna till Collection Manager har redan börjat och beräknas vara klart under våren. Direkt efter semestern så börjar bytet till den nya mätarlösningen som uppfyller de nya funktionskraven.