Bioflygbränsle kan produceras om fem år

Foto: Paper Province

Om bara fem till tio år kan produktion av fossilfritt flygbränsle vara verklighet i Karlstad. Det skriver Paper Province och hänvisar till de två medlemsföretagen Karlstads Energi och Bioshare.

Karlstads Energi och Bioshare har arbetat med ett gemensamt projekt under 2019 för att utvärdera möjligheten att samproducera biobränsle och fjärrvärme med hjälp av en av pannorna på Hedens kraftvärmeverk i Karlstad.

– Genom att använda vår teknik kan vi producera fossilfritt bränsle som sedan kan användas till flygbränsle. Tidigare har det inte varit lönsamt eftersom priset på fossilbaserat flygbränsle har varit så lågt. Men med de styrmedel som staten framöver planerar att införa så blir flygfotogen dyrare och det ger oss nya möjligheter att bli lönsamma, säger Bioshares vd Christer Gustavsson till Paper Province.