Valmet ska leverera avfallseldad panna till Lidköping Energi

Foto: Valmet

Valmet ska leverera en ny, avfallseldad panna till Lidköping Energi AB i Lidköping. Med den nya pannan kommer bolaget att kunna omvandla 130 000 ton avfall per år till fjärrvärme, el och hetvatten och ånga för industriellt bruk, samtidigt som skadliga restprodukter tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Det exakta värdet på ordern har inte offentliggjorts, men Valmet skriver att en ”order av den här omfattningen vanligtvis är över 10 miljoner euro”.

Den nya pannan ska vara i drift under 2021.

Den nya pannan från Valmet kommer att ersätta två 35 år gamla pannor och Lidköping Energi kommer också att ta andra steg för att öka återvinningen av energi från bränslet. När alla uppgraderingar är på plats kan den årliga produktionen av el dubbleras. Ökad elproduktion i Lidköping sänker globala utsläpp av klimatgaser från elproduktion baserad på fossila bränslen.

Valmet kommer att leverera hela pannan med kringsystem, som system för bränsle och aska. Leveransen inkluderar montage, driftsättning, utbildning och igångkörning.

Pannan kommer att ha en termisk effekt på 20 MW och kommer att baseras på Valmets Teknik för bubblande fluidiserad bädd (BFB) med Advanced Combustion Zone (ACZ).Pannan kommer att kunna köra på en bred bränslemix, innehållande allt från industriavfall, sorterat avfall, biobränslen och kommunalt avfall.